TIPOLOGIES DE TREBALLALLAUS DE NEU

Barreres anti-allaus i sistemes de prevenció a distància

“RATELIERS” O BARRERES FLEXIBLES

Aquestes estructures, realitzades en acer, es disposen sobre el terreny per mantenir la neu en pendent d’inclinació de 35º a 50º, quan l’instal·lació d’altres sistemes no és possible.

Un estudi previ es necessari per determinar l’altura del gruix de neu i seleccionar el model adequat .

Actualment s’instal·len de tipus flexible, mes lleugeres.