TIPOLOGIES DE TREBALLNIVO-METEREOLOGIA

Estudi de diferents processos i accions dinàmiques que afecten la neu

La nivologia és el estudi de diferents procesos i accions dinàmiques que afecten la neu per donar respostes a diferents sectors de la societat com poden ser la prevenció, la gestió del risc d'allaus i la protecció amb la finalitat de millorar la comprensió i l'aprofitament del mantell nival.

Les observacions nivo-meteorologiques a nivell local i en zones d'alta montanya es complementen amb l'informació disponible del servei meteoròlogic nacional per així poder contrastar i donar més fiabilitat a l'informació rebuda. Aixó permetra millorar la previsió del perill d'allau i la seguretat dels usuaris de la montanya en època de neu. 

El nostre servei: 

  • Meteorologia local
  • Treball de camp, estudis topogràfics, models GIS i simulacions numèriques en 2D i 3D
  • Sondatge per cop
  • Perfill estratigràfic
  • Interpretació de dades
  • Elaboració d'un butlletí d'allau
  • Creació de punts d'observació
  • Assistència tècnica per estacions d'esquí