TIPOLOGIES DE TREBALLDESPRENIMENTS

Instal·lació de barreres per la caiguda de blocs rocosos

BARRERES DINÀMIQUES

Les barreres de protecció  s'utilitzen com a protecció de possibles caigudes i lliscament de roques. El sistema de protecció contra caiguda de roques ofereix solucions òptimes i són, cada vegada, més eficaces tan tècnicament com econòmicament  per protegir vies de comunicacions i infraestructures dels despreniments que es produeixen en àrees generalment localitzades.

Les barreres garanteixen una protecció òptima a on una estabilització directa  resultaria molt més costosa.

L'evolució d'aquesta barrera ha sigut notable, des de la tradicional barrera estàtica fins a les barreres dinàmiques actuals d'alta absorció d'energia capaços de dissipar impactes de pedres fins a 10000 kj, gràcies a la deformació elàstica dels seus elements. El sofisticat disseny estructural, el sistema de montatge modular i les característiques de la malla permeteixen l'adaptació a qualsevol tipus de terreny per molt desfavorable que sigui.

BARRERES FIXES O ESTÀTIQUES

Són adequades per repel·lir impactes de roques i materials de tamany més petit . Aquest sistema s’instal·la en els llocs on l’energia prevista dels possibles despreniments es reduïda.

Es construeixen partint d'una estructura d'acer, cable i malla de triple torsió.